Národní kurz rozhodčích v lednu 2018

V sobotu 27.1.2018 se v Brně konal národní kurz rozhodčích pořádaný Českou asociací tradičního karate. Kurz proběhl pod vedením senseie Robina Bařáka, 5. dan, který je od letošního léta držitelem nejvyšší rozhodcovské licence – licence mezinárodního rozhodčího třídy A pro disciplíny kata i kumite.

Školení bylo určeno nejen pro rozhodčí všech různých národních či mezinárodních kvalifikací, ale také pro adepty na příští národní rozhodcovské zkoušky, kteří zatím držiteli licence nejsou. Této účastnické sestavě byl přizpůsoben celý program kurzu, během kterého byly probírány základy rozhodování i složitější části pravidel.

Během úvodní, dopolední části, bylo školení zaměřeno na výuku signálů rozhodčích pomocí praporků v rohu zápasiště (fukushin) a gest hlavního rozhodčího v zápasišti (sushin). Rozhodčí se nejprve učili přesnou formu a význam jednotlivých povelů, a následně si vyzkoušeli také vykonávání povelů pod časovým tlakem. Poté se rozhodčí věnovali praktickému rozhodování modelových zápasů kata Kitei v kategorii Fukugo. Během těchto zápasů byly podrobně probírány jednotlivé typy penalizací, jakož i správný postup hlavního rozhodčího při řízení soutěže.

V odpolední části byl kurz zaměřen na rozhodování zápasů kumite, a to od řízeného kumite určeného pro děti, až po volné kumite určené pro seniorské kategorie závodníků. Jednotliví rozhodčí se střídali v modelových zápasech na pozicích závodníků, rohových rozhodčích a hlavního rozhodčího, a měli tak jedinečnou možnost vyzkoušet si rozhodování zápasů „na nečisto“, pod dohledem zkušených rozhodčích – držitelů mezinárodních licencí, kdy byly jednotlivé verdikty podrobně analyzovány.

Na konci každé výukové části kladli rozhodčí doplňující dotazy na případné nejasnosti, se kterými se potýkají během rozhodování na závodech.

„Celé školení se vedlo ve velmi pozitivním duchu. Díky školení rozhodčích jsem měla možnost vyzkoušet si rozhodování některých disciplín, ke kterým jsem se zatím v roli hlavního rozhodčího nedostala na závodech. Zopakovala jsem si gesta rozhodčích – praporky a povely a ujasnila jsem si také sporné body z pravidel.“ uvedla Martina Janušová, rozhodčí národní licence B, po skončení kurzu.

Školení přispělo ke zvýšení úrovně rozhodování a umožnilo rozhodčím připravit se na nadcházející závodní sezónu, která začíná prvním kolem Národního poháru v tradičním karate ČATK, a to již v sobotu 10.2.2018 v Bystřici pod Hostýnem.