Článek: Tame koncept

Tame koncept

Tame znamená vybudování příležitosti pro techniku. Je to proces práce se soupeřem, pro uskutečnění todome waza (finální techniky, kterou znemožníte soupeři dál pokračovat). Pro správné Tame musíme být v harmonii se soupeřem, japonsky se tomu říká AIKI. 

Pokud v zápase čelíme soupeři, je důležité umět ovlivnit pohyb soupeře. Umět ovlivnit soupeřovu mysl, jeho pohyb a následně si tímto vytvořit příležitost pro útok či reakci na soupeřovu techniku a zakončit todome waza. 

Tame je velmi důležité, v zásadě se říci, že se skládá z AIKI (harmonie mysli se soupeřem) a trpělivosti. Jakmile oba vstoupí do efektivní vzdálenosti, vytváří na sebe mentální nátisk (jap. Seme), ten kdo dříve ztratí trpělivost a udělá první pohyb začínajícího útoku či poleví v tomto tlaku poskytne soupeři příležitost na reakci. Reakce může být Sen no Sen či Go No Sen.

Aiki je důležitým elementem Tame. Líbilo se mi přirovnání jednoho z japonských sensei. Aiki je stav kdy jsou oba soupeři tahání za pomyslný natažený provaz. V tomto stavu je každý malý pohyb velmi patrný. Oba soupeři pak hledají v tomto napjatém stavu příležitost pro útok a toto je co Aiki znamená. Nyní je to o trpělivosti, jak dlouho dokážete napětí v tomto pomyslném laně udržet. Toto je velmi náročné pro mysl, ale i fyzicky. Jakmile jeden soupeř poleví, otevře se na zlomek vteřiny šance pro útok.

Pokud jste schopni aplikovat Aiki, ovlivnit v zápase soupeřovu mysl a rozpoznat příležitost pro útok, je důležité se naučit okamžitě zaútočit. Když zápasíme, vzdálenost je velmi důležitá. Zvláště když mentálně tlačíme na soupeře, vzdálenost se může zmenšovat. Vaše technika by se však neměla změnit. Je dobré trénovat zápas v různých vzdálenostech, protože v reálné situaci se vzdálenost může velmi měnit. Například Vám soupeř náhle uzavře a zkrátí vzdálenost a vy musíte reagovat. Necvičte zápas pouze v Toma Maai (dlouhá vzdálenost), nebo Issoku Itto no Maai (vzdálenost mezi soupeři na jeden krok). Pokud jste zvyklí zápasit jen v těchto vzdálenostech, pak budou vaše schopnosti hodně limitované. V každém případě musíte udržet horní část Vašeho těla uvolněnou, ne v tenzi. Zaměřte se na spodní část Ashi waza (chodidla) a Seika Tandem (střed těla). Pokud budete schopni pracovat s Aiki, spodní část těla bude adekvátně reagovat, pak nebudete mít problém vstoupit do vzdálenosti soupeře beze strachu, budete umět vytvořit či rozpoznat příležitost, což povede k správně vykonané technice todome waza. 

Zkoušejte Tame aplikovat během vašich keiko (tréninků), porozumět stavu mysli soupeře, zvládnout aplikovat Aiki, porozumět jak vaší akcí ovlivníte jeho pohyb v zápase. 

Napsal: Radek Januš