Dochází k sjednocení světových federací tradičního karate pod zastřešující organizaci

V tradičním karate došlo k historickému průlomu. Již mnoho let volají tradiční karatisté po sjednocení jednotlivých mezinárodních federací světového karate. Jsme rádi, že můžeme oznámit, že dne 1.11.2019 bylo ve Stutgartu podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci několika největších světových federací tradičního karate:

  • World Fudokan Federation (WFF) – vedené Prof. Dr .Ilija Jorgou
  • World Traditional Karate-do Federation (WTKF) vedené Dr. Vladimírem Savchenkem
  • European Traditional Karate Federation (ETKF) vedené  Prof. Dr. Vladimir Jorga(jedná se o evropskou autonomní část ITKF)
  • World Budo Karate Association (WBKA) vedené Radoslavem Janušem (současně také předsedou ČATK)

Toto memorandum deklarovalo snahu jednotlivých výše uvedených světových federací tradičního karate o vzájemné podpoře a spolupráci s cílem sjednotit tradiční karatisty z výše uvedených svazů pod jednu světovou platformu tradičního karate.

Můžeme s velkou radostí oznámit, že dne 16.12.2019 došlo v prostorách Polského olympijského výboru ve Varšavě k podpisu zakládajících listin nové platformy tradičního karate pod názvem World Traditional Karate-do Union (WTKU platform), jejíž zakládající členové

World Fudokan Federation (WFF)
World Traditional Karate-do Federation (WTKF)
World Budo Karate Association (WBKA)

Toto je pozitivní informace pro všechny tradiční karatisty a národní organizace, které jsou sdružené ve výše uvedených mezinárodních organizacích včetně naší České asociace tradičního karate.  Cílem platformy WTKU je vzájemná spolupráce na mezinárodní úrovni, pořádání světových šampionátu výše uvedených organizací v jednotném místě, což se poprvé uskuteční Srbsku v roce 2020, kde také historicky poprvé bude otevřena společná závodní kategorie v rámci turnaje WTKU platformy napříč výše uvedenými organizacemi dle společných pravidel tradičního karate.

Těšíme se na zahájenou spolupráci a doufáme, že naplní očekávání řady tradičních karatistů, kdy poprvé místo štěpení organizací dochází k jejích sjednocování.