Další metody rozvoje kime v karate

Již dříve jsem pojednával o úderech do pomůcek jako o důležité metodě rozvoje Kime. Existují i další důležité metody tréninku kime , které nám mohou dát zpětnou vazbu. Pomáhají ti hodnotit tvé kime a jsou taktéž zároveň skvělým cvičením. Hodnocení je cvičením a naopak.

Poklepání
V okamžiku, kdy partner dělá kime, dejme tomu při gyaku-zuki, kontroluji jeho kontrakci a sleduji oblasti, kde je kontrakce nedostatečná. Poklepáním partnera upozorňuji na tyto partie. Některé svaly jsou typicky hyperaktivní a mají nízký práh dráždivosti, třeba kyčelní ohybače (hip flexors), podkolenní šlachy (hamstrings), bederní vzpřimovače (lumbar erectors) a hrudní svalstvo (zejména prsní svaly). Jiné svaly mají vysoký práh dráždivosti a mají tendenci být méně aktivní, nebo dokonce nečinné. Jsou to zejména hýžďové svaly, spodní břišní svaly a přitahovače lopatek.

Nejdříve zatlačím proti partnerově pěsti, abych prověřil, jestli celá kontrakce je ve směru techniky. Poté poklepu na spojující svalstvo, takové, jaké je pod podpaždím (hruď a záda). Pokud jsou ramena zdvižená kvůli převaze horního trapézu, latissimus (široký sval zádový) bude příliš natažen a obtížně zapojitelný. Oblasti, které jsou obecně málo aktivní, jsou třeba zádové svalstvo kolem hrudní páteře, mezi lopatkami. Tato oblast je málo aktivní zejména u lidí, kteří mají v postoji hlavu vysunutou dopředu. Upozorňuji na vztah mezi držením těla a svaly, které nejsou správně aktivovány. Například při držení těla s vysunutou hlavou, thoratická kyfóza (zakřivení hrudní páteře) je zvětšená a vzpřimovače zad a přitahovače lopatek jsou nadmíru natažené, nemají optimální délku pro svoji funkci. Rovněž svaly kolem ramenního kloubu jsou nadmíru natažené, nemají optimální délku a pohyb ramene se změní. Potřebujeme napravit držení těla a zaměřit se na tyto oblasti. Taktéž zmíním vztah mezi slabým hikite (stahující se rukou) a malou aktivitou zad. Když je hikite silné, přilepené k tělu a loket je těžký, zádové svalstvo se s největší pravděpodobností aktivuje a zapojí se. Paže je podporována zádovým svalstvem. Poté zkontroluji hýždě, vnitřní strany stehen a břišní svaly.

Hýžďové svalstvo má tendenci být méně aktivní když jeho antagonisté (svaly působící proti jiným svalům) kyčelní ohybače, nebo jeho polohoví synergisté (svaly působící ve směru jiných svalů), podkolenní šlachy (hamstrings) a/nebo vzpřimovače páteře bederní oblasti (lumbar erectors) jsou pevné a pánev je podsazená (tlačená dopředu).
Kontrola dotykem může partnerovi poskytnout skvělou odezvu. Dá mu vědomí pro úpravu postoje, což mu umožní mít svaly ve správné délce pro kontrakci.

Tvorba kime bez prostoru na vykonání akce
Dotkněte se pěstí partnerova břicha v pozici gyaku-zuki a použijte ostrý tlak do podlahy a kontrakci zevnitř ven, abyste donutili partnera couvnout. Netlačte ani příliš nenatahujte paži. Tlak do podlahy a kontrakce jsou řízeny dechem. Váš partner by měl silně zatnout břišní svalstvo a centrální část těla.
Trénovaná osoba je schopná vytvořit dostatečnou šokovou sílu bez, nebo jen s velmi malým vnějším pohybem. Musíme naučit nervovou soustavu zapojit co nejvíce motorických jednotek v co nejkratším čase a správném pořadí.

Podobné cvičení, ale s přidáním prvku reakce, je následující. Jsme tváří v tvář protivníkovi s dotýkajícíma se rukama. Když protivník provádí úder, blokujeme ostře a bez vnější akce. Snapujeme jeho útok pryč z osy útoku použitím ostrého tlaku a kontrakce oblasti svalů v okolí páteře. Obojí, reakce i akce, jsou spuštěny dechem. Ujistěte se, že blokující ruka se sotva pohne. Celé tělo od podlahy se zapojuje do snapování protivníkova útoku pryč z osy útoku. Netlačte a buďte uvolnění, abyste měli prostor na kontrakci.

Avi Rokah, 27. 1. 2011
Překlad zdarma provedl: JUDr. Michal Galát
Převzato z: AVI ROKAH’S KARATE