Budō, bojové umění Japonska, jsou formy tradiční kultury, které si váží tradičního bojového ducha předávaného od starověku.  Jedna z forem Budō je i tradiční karatedō.

Prostřednictvím praxe budō se student učí správnému chování, zdokonaluje své technické dovednosti a rozvíjí mysl a tělo.

Student budó se nezaměřuje pouze na menší cíle technické dovednosti nebo vyhrávání soutěží, ale snaží se porozumět skutečným ideálům budó a ctít jeho tradice.

Následující text vydaný Japonskou asociací Budō, jejíž součástí je i karatedō v „Chartě Budō pro mladé lidi“ by měli mladí lidédodržovat, aby měli prospěch ze svého studia a ocenili ideály budō.

Bod 1: Cíl
Mít silný smysl pro spravedlnost, odvahu, ohleduplnost k druhým a zdravé tělo a mysl, kterých jsme dosáhli prostřednictvím tréninku v technikách budō. Usilovat o to, abychom se stali lidmi užitečnými pro společnost.

Bod 2: Keiko – trénink
Při tréninku v budō dodržovat tradiční formy etikety na lekci učitelů/sensei. Procvičovat základní techniky co nejpřesněji, pokusit se naučit nejen techniky, ale snažit se co nejlépe posílit tělo a mysl.

Bod 3: Shiai – Soutěž
V zápasech (shiai) vynaložit veškeré úsilí, abychom prokázali dovednosti, které jsme získali v průběhu našeho tréninku. Činit tak s vážným a důstojným přístupem, aniž bychom byli zatížení výhrou nebo prohrou.

Bod 4: Dōjō- Tréninková hala
Dōjō je místo, kde se učíme své dovednosti a pěstujeme sílu v těle i mysli. Musíme dodržovat pravidla, chovat se zdvořile a udržovat dōjō čisté a bezpečné.

Bod 5: Kolegové v dōjō
Musíme si vážit přátelství, která navážeme v dōjō,  spolupracovat a vzájemně se podporovat. Užijte si společný trénink a snažte se spřátelit se všemi kolem.