Aktualizováno: Kauza tradičního karate v Olomouci

5.5.2017 – Poděkování ze strany TJ MILO z.s., dlužník uhradil platby.
Náš bývalý člen Klub tradičního karate Olomouc, z.s po zveřejnění informace o jeho dluhu vůči TJ MILO z.s. na stránkách www.karate.cz uhradil tuto dlužnou částku. Jsme rádi, že jsme pomohli.

4.5.2017 – Vyjádření předsedy ČATK  na žádost o pomoc z TJ MILO z.s.  Olomouc – nájem:

Dnes jsme obdrželi e-mailem ze strany TJ MILO z.s. Olomouc platební rozkaz, který soud vydal ve věci dlužníka našeho bývalého klubu Klub tradičního karate Olomouc, z.s. Dlužníkovi se nepodařilo doručit (nebylo vyzvednuto).
Klub tradičního karate Olomouc, z.s. dle tohoto platebního rozkazu dluží za pronájem tělocvičny (dojo), kde vedl své tréninky.

Situace je nám líto, jsme přesvědčení, že členové  Klubu tradičního karate Olomouc, z.s. platili členské příspěvky z kterých měl být tento nájem uhrazen.

ČATK je samostatný právní subjekt a jako takový nenese zodpovědnost ani finanční závazky za Klubu tradičního karate Olomouc, z.s., osobou zodpovědnou za všechny závazky je statutář klubu (přeseda).

Soudem vydaný elektronický platební rozkaz na Klub tradičního karate Olomouc, z.s. pod vedením Dariny a Libora Škařupových:
elektronicky_platebni_rozkaz

3.5.2017 – Vyjádření předsedy ČATK:

Vážení karatisté,
níže naleznete vyjádření předsedy ČATK k situaci tradičního karate v Olomouci. Zároveň bychom velmi rádi oznámili otevření nového klubu Centrum karate Olomouc (http://www.centrumkarateolomouc.cz) pod vedením Martina Krajníka a Vojty Roháče.

Dopis:
Vysvětlení situace tradičního karate v Olomouci – vyjádření předsedy ČATK, Radka Januše

Přílohy k dopisu:

Příloha č 1
Příloha č 2
Příloha č 3
Příloha č 4
Příloha č 5
Příloha č 6