Školení trenérů a rozhodčích, závěrečné zkoušky 2006

Místo konání:

SKPŠ Brno
Horní 21
659 65 Brno

Časový harmonogram:
  • 9.00 – 9:30 zahájení, aktuální informace z dění asociace
  • 9.30 – 11.00 Sportovní trénink Mgr.Tomáš Neradil
  • 11.15 – 12.45 Sportovní trénink Mgr.Petr Šamánek
  • 12:45 – 13:15 Oběd
  • 13:15 – 15:15 Teoretické testy (zdravověda, anatomie, sportovní trénink, specializace karate)
  • 15.30 – 18.30 Praktický test – výuka karate
  • 18:30 – 19.00 Školení rozhodčích C,B třídy Patrik Pech (shrnutí, dotazy)
  • 19:00 – 19:30 Teoretický test rozhodčí C,B , praktický test rozhodčí C,B
  • 19:30 Vyhlášení výsledků zkoušek trenéři III. třídy a rozhodčích C,B třídy

Časový harmonogram navržen pro předpokládanou účast 40 trenérů III. třídy.(max 48 dle neplatných nebo nových trenérů) Nezapomeňte si sebou vzít průkazy ČATK pro zaznačení udělení trenérské třídy. Certifikáty vystavíme do 1 měsíce od závěrečných zkoušek.

Studijní materiály jsem rozeslal maily, pokud někomu nedošly hlaste se, bylo to relativně velké,takže to nemuselo projít.

Robin Bařák
STK ČATK