Rozhovor s Avi Rokah sensei – nový prezident WTKF

Před dvěma týdny jste byl zvolen prezidentem WTKF, k čemuž vám srdečně gratuluji. Kam by, podle vás, měla dnešní WTKF směřovat?

Věřím, že naším cílem číslo jedna by mělo být zaměřit se na Budo Karate, tak abychom následovali principy, které nás učil Sensei Nishiyama.

Jak? Zvyšováním našeho úsilí ve vzdělávání skrze live i online semináře a soutěže, abychom prohloubili úroveň porozumění a provedení základních konceptů, na kterých je založeno naše karate, podle učení Sensei Nishiyami. Měli bychom usilovat o navýšení úrovně našich instruktorů, závodníků, rozhodčích a cvičenců s rovnocenným zaměřením na mládež. Nechci ustrnout a uzavírat se před jakýmkoliv vlivem, pořád se rozvíjíme a měli bychom být otevřeni nápadům ze sportovních výzkumů a dokonce i z dalších bojových umění, ale to bez ztráty a porušení konceptů, na kterých naše tradiční karate stojí. Nechceme mást naše studenty mišmašem nápadů, ale na druhou stranu, jakmile jsou naše základy zakořeněny, můžeme brát nápady i z jiných oblastí, aniž bychom se odklonili od správné cesty.

Konec konců, karate je umění a každý by měl být schopen vytvořit svou vlastní unikátní cestu „vlastní styl“, ale přesto musí být založen na základních principech, které jsou jako axiomy, pravdami, které člověku dávají možnost mít své vlastní jedinečné karate.

Řekněte nám, prosím, které nejdůležitější aktivity máte jako prezident WTKF v plánu?

Mým záměrem je rozšířit akce, jako jsou live a zoom semináře, které povedu já a spousta dalších instruktorů vysoké úrovně, které máme v naší organizaci, aby vědění a nauka Sensei Nishiyami byla dostupná všem.

Víme, že nestačí mít pouze znalosti. Studentům bychom to měli neustále připomínat a dávat jim zpětnou vazbu skrze trénink a opakování, aby udrželi správný směr. Měli bychom vytvořit online videotéku, aby lidé měli přístup k nauce i mimo obvyklé semináře, psát knihy a články, aby mohli instruktoři dojít k hlubšímu porozumění o tom, jak jsou naše principy organizovány a zároveň také chceme vytvořit instruktorské programy a standardy.

Neustále budeme zvyšovat úroveň rozhodčích tak, aby soutěže přirozeně následovali náš způsob tréninku a sportovci tudíž budou vědět, jaké standardy v soutěži očekávat. Mám v úmyslu vybrat ty nejlepší lidi pro technickou stránku, rozhodování, organizování akcí, propagaci, vztahy, správu atd. Členové WTKF by měli mít možnost vyjádřit svůj talent ve prospěch naší organizace a jejích členů.

I přes pandemii koronaviru organizuje WTKF nejen tréninkové semináře v online formě, ale plánuje i sportovní soutěže v přímém kontaktu. Řekněte nám pár slov k událostem, které jsou naplánovány pro tento rok.

Pandemie nás naučila, že můžeme získat přístup ke vzdělání, dokonce i pořádat soutěže v omezené formě, skrze používání zoomu a dalších online prostředků. Je to levné a nemusíme cestovat na semináře do zahraničí. Umožňuje nám to často komunikovat a získávat znalosti. Myslím si, že i po pandemii bychom měli pokračovat v online seminářích. Máme v plánu jak regionální zoom semináře a soutěže, tak i mezikontinentální. Rovněž si myslím, že bychom mohli uspořádat několik kurzů pro rozhodčí, abychom udrželi jejich úroveň rozhodování co nejvyšší.

Samozřejmě by se měly vrátit živé semináře, jakmile to aktuální situace dovolí, i živé soutěže.

Mistrovství Evropy v polských Katowicích je plánováno na červen. V tuto chvíli nechceme plánovat příliš mnoho seminářů a soutěží, ale doufám, že to půjde hned v druhé polovině roku 2021 nebo dříve.

Jak vidíte případnou spolupráci s ostatními organizacemi tradičního karate-do, včetně World Traditional Karate-Do Unie, na kterou se vážou největší karate-do federace na světě?

Rozhodně bychom měli spolupracovat s dalšími podobně smýšlejícími organizacemi. Konkrétně s WTKU, ať už na seminářích či soutěžích, a usilovat o dosažení uznání a podpory WADA pro naše národní organizace.