Mezinárodní školení instruktorů a rozhodčích Gasshuku 2021 za účasti českých tradičních karatistů

V termínu 2.–5.9.2021 probíhal v polském městě Zakopane mezinárodní seminář instruktorů, kterého se účastnilo přes 350 karatistů. Na místě nechyběli ani zástupci českého tradičního karate, a to jmenovitě předseda Karate.cz Radek Januš, místopředseda Robin Bařák a Dana Hradská, která je dlouholetou členkou výkonného výboru a naší první medailistkou z mistrovství světa v tradičním karate, což je v zahraničí často připomínáno více než na domácí scéně.

Pro české tradiční karate byla akce o to prestižnější, že historicky poprvé na Polském Gasshuku byl jedním z instruktorů Čech, a to předseda Karate.cz Radek Januš, 5. dan. Ten jako „služebně nejmladší“ začínal učit první den a následně jej vystřídali Józef Rączka, 6. dan (Polsko); Aleksandar Simic, 7. dan (Srbsko) a Krzysztof Neugebauer, 6. dan (Polsko).

Kromě školení instruktorů probíhalo souběžně také školení rozhodčích na blížící se Mistrovství Evropy, které se bude konat už 3.–6.10.2021 v Katovicích, kde kromě soutěže jednotlivých světových federací tradičního karate (World budo karate association, World traditional karate federation, World fudokan federation) bude na závěr probíhat také sjednocená soutěž všech těchto svazů pod záštitou platformy Světové unie tradičního karate.

Účast na školení byla nezbytná pro udržení licence mezinárodního rozhodčího. Školení kromě Polska probíhalo současně také v Rumunsku, Litvě a bylo také online vysíláno do zbytku Evropy. Za organizaci tohoto online vysílání bylo na závěr poděkováno Radku Janušovi.

Robin Bařák, jako jeden z nejzkušenějších českých rozhodčích, společně se srbským rozhodčím Aleksandrem Simicem a polským rozhodčím Andrejem Olechem na místě diskutovali rozdíly pravidel jednotlivých světových federací se snahou najít sjednocení právě pro závěrečný turnaj Světové unie tradičního karate.

Za čtyři dny tréninku čeští karatisté odcvičili celkem 18 hodin tréninku v kvalitním zázemí olympijského přípravného střediska, kde se celé Gasshuku odehrávalo. Cesta domů se nesla v duchu pracovní porady spojené s blížícím se Mistrovství Evropy, kam Karate.cz vyšle reprezentaci tradičního karate seniorů, juniorů a kadetů. Náš tým bude posílen také dětmi, které se zúčastní Evropského dětského poháru.

Fotogalerie

https://photos.app.goo.gl/ng614RsYRRFufDxn7