Jednotný vizuální styl České asociace tradičního karate vyzdvihuje základní hodnoty asociace, demonstruje její jednotu a stabilitu i přes schizma, které na poli karate ve světě existuje. Jednotný styl je jednou z nejdůležitějších součástí prezentace ČATK a je jedním z mála komunikačních nástrojů, které ovlivňují její image v očích veřejnosti a případných sponzorů. Zvyšuje povědomí o její existenci a také posiluje pocit důvěryhodnosti a solidnosti ČATK.

Jednotný styl je definován v manuálu (viz odkazy níže). Ten je určen k definici, pochopení a především správné aplikaci jednotného vizuálního stylu napříč jednotlivými součástmi ČATK.

Základní barva:

  • Pantone® 485, CMYK(0, 96, 100, 0), RGB(220, 41, 30), #dc291e

Ke stažení: