Jaký byl: Seminář se sensei Avi Rokah v Bystřici pod Hostýnem 2018

Česká asociace tradičního karate uspořádala ve dnech 12. – 15. dubna 2018 mezinárodní seminář se sensei Avi Rokah, 7. dan. Sensei Avi Rokah byl po dobu více než 35 let žákem legendy karate sensei Hidetaka Nishiyami (+2008). V současnosti vyučuje tradiční karate ve svém dojo v Los Angeles, které pravidelně navštěvují také čeští instruktoři z České asociace tradičního karate.

Ve dnech 12. a 13. dubna proběhla v Brně část semináře určená pro nejzkušenější světové instruktory, kteří jsou držiteli 3.danu a výše. Celkem se odvičilo během této časti 12 tréninkých hodin. Na tento seminář přijeli instruktoři z České republiky, Izraele, Německa, Rakouska, Polska, Litvy, Ukrajiny, Rumunska, Ruska a Francie. Z řad instruktorů České republiky se semináře účastnili sensei: Radek Januš, 5. dan, Robin Bařák, 5. dan, Radek Kleibl, 5. dan, Petr Skryja 4. dan, Tomáš Neradil 3. dan a Martin Říha, 3. dan. Vysoké úrovni zúčastněných instruktorů byla přizpůsobena také obsahová náplň celého semináře, kdy se sensei Avi Rokah zaměřoval zejména na pokročilé nácviky kumite.

O víkendu 14. a 15. dubna se v Bystřici pod Hostýnem konala druhá část semináře, určená pro všechny příznivce karate, bez ohledu na věk a technický stupeň.  Zúčastnilo se celkem 167 karatistů a celkově se odtrénovalo 11 hodin. V úvodní části semináře se sensei věnoval zejména výuce základních principů, správného použití svalů, využití dechu a tlaku do podlahy. Tyto základy sensei vyučoval postupně v jednotlivých technikách, jejich kombinacích, a následně také v zápasu – kumite. Jednotlivé nácviky kumite pak byly zaměřeny zejména na správné načasování techniky. V nedělních tréninkových blocích sensei detailně vysvětloval mistrovské kata Gankaku a Hangetsu, ve kterých zdůrazňoval právě použití základních principů.

Seminář byl pro studenty velkým přínosem a zážitkem, když jim sensei Avi Rokah, jeden z nejlepších současných světových instruktorů, předal část svých hlubokých znalostí tradičního karate.

Fotogalerie

https://photos.app.goo.gl/HigbGkuNy9AFMLFx2