Jaký byl: První seminář tradičního karate pod ČATK v Ledči

Dne 20.11.2010 se konal v Ledči nad Sázavou seminář Tradičního karate pod vedením instruktora Robina Bařáka (3.dan). Přesně v 10:00 bylo nastoupeno na 40 členů místního a havlíčkobrodského oddílu ABU Sport a 6 členů z oddílu JISKRA Humpolec, aby mohl započnout první trénink.

Po krátkém zahřátí jsme mohli cvičit. Trénink byl veden v tempu, které vyhovovalo všem věkovým kategoriím. Učili jsme se, jak zdokonalovat své zdánlivě dobré základní techniky a jak naplno využít svého těla a mysli. Po pauze na oběd jsme pokračovali na druhém tréninku, který byl zaměřen spíše na kata. Děti, ale i ostatní účastníci, se mohli dozvědět zajímavé věci o původu karate a o slavných mistrech tohoto bojového umění. Všichni si odnesli spoustu myšlenek, jak se zdokonalovat, ale hlavně tu myšlenku, že jeden z cílů karate není umět se bít, ale předejít boji.

Během tohoto dne jsme měli možnost zdokonalit své pohyby a více se soustředit na smysl a cíl tradičního karate. K tomu nám všem pomohly názorné, často vtipné ukázky instruktora Robina Bařáka.

Jsem rád, že jsem mohl vést první seminář tradičního karate, který byl pod hlavičkou ČATK v tomto oddíle.  Jsem si vědom, jak je každý nový oddíl pro rozvoj tradičního karate důležitý. O to více, když je to takto početný oddíl, který se věnuje zejména dětem. Snažil jsem děti zaujmout a seminář vedl co nejvíce jejich směrem. Lukáš Havel tady odvádí dobrou práci, která se odráží v nadšení dětí do tréninku. Jde vidět silná podpora rodičů, která je důležitá.“  řekl k semináři instruktor Robin Bařák.

Po semináři byla krátká pauza, aby v 15:15 mohli začít zkoušky STV. Zkoušek se zúčastnilo na 30 malých i velkých karatistů a spousta rodičů, kteří přišli podpořit své ratolesti. Někteří se posunuli a skončili s barvou jiného pásu a některým zůstal pás, který měli, přesto však všichni odešli s velkým odhodláním do dalšího cvičení.

Lukáš Havel 2. dan – trenér oddílu ABU  Sport Ledeč