Jaké bylo první soustředění Karate Kids 2024

Předposlední dubnový víkend se v Luhačovicích pod vedením národních instruktorů ČATK konalo již tradiční Gasshuku. Součástí sobotního programu bylo i první letošní setkání dětských závodníků zapojených do programu Karate Kids, kterého se účastnilo téměř devadesát dětí ze všech klubů. 

V roce 2024 se uskuteční celkem pět soustředění, během kterých budeme navazovat na tréninky v domácích dojo, zdokonalovat a pilovat závodní kata a připravovat se na zápasy v kumite nejen technicky, ale také mentálně a takticky. Přestože je hlavním cílem programu Karate kids příprava dětí na mezinárodní soutěže v tradičním karate a to, aby obstáli v mezinárodní konkurenci, zaměřujeme se během tréninků na to, abychom z jednotlivců a jindy přirozených konkurentů vytvořili tým, ve kterém se budou všichni respektovat a podporovat nejen na soutěžích v zahraničí, ale i na domácích závodech. 

První soustředění se konalo v rámci národního Gasshuku v Luhačovicích a bylo rozděleno na dva dvouhodinové cvičební bloky. Na začátku prvního bloku se děti seznámily s trenérským týmem a dozvěděly se, jaké jsou cíle celého programu a co od něj, trenérů, ale především od sebe mají očekávat. Důležitou součástí ranního tréninku pak bylo vzájemné seznámení dětí prostřednictvím jednoduché hry, ve které se účastníci rozdělili do dvojic a následně se v těchto dvojicích představili ostatním. Přestože se většina dětí dlouhodobě potkává na národních pohárech a dalších soutěžích, byla to pro mnohé první příležitost blíže se seznámit a zacvičit si s dětmi z jiných dojo a z rozdílných věkových kategorií. Druhá část prvního bloku byla věnována testování fyzické výkonnosti malých karatistů. Zaměřili jsme se nejen na rychlost a fyzickou sílu, ale také na flexibilitu a dynamiku. Dubnové výsledky srovnáme s výsledky, které naměříme na podzimním soustředění a uvidíme, jaký pokrok naši závodníci udělali za necelý půlrok. 

Po náročném bloku měly děti čas na oběd a krátký odpočinek, během kterého probíhal první tréninkový blok pro mládež. Tohoto tréninku se účastnili také trenéři dětského programu. 

Druhý blok byl zaměřen plně na trénink karate. V první hodině jsme se věnovali principům a samotným základům, které jsme zapojili do jednotlivých kata. Projeli jsme kihon, ale také všechny žákovské Heian katy, na kterých jsme diskutované principy demonstrovali. Druhý blok jsme se věnovali nácvikům a tréninku kumite. Pro tento účel jsme děti rozdělili do dvou skupin podle toho, jakou formu kumite na závodech děti mají. Zatímco se ti nejmenší a starší žluté a oranžové pásky se věnovali kihon ippon kumite, ostatní pak nacvičovali a drilovali jiyu ippon kumite a střídali se ve dvojicích. Intenzivní trénink jsme zakončili společným pokřikem a už teď se těšíme na další společný trénink. 

Děkujeme Radimu a Michalovi Klabalovým, Martinu Chrásteckému a Milanu Filipovi za pomoc s dopoledním blokem, Brigitě a Patriku Bačovým za celodenní pomoc a Jakubu Štěpánovi za intenzivní trénink kumite. Díky patří také všem rodičům za podporu nadějných závodníků. 

Anička Stará a Honza Ostřížek