Druhé soustředění karate kids – talentovaná mládež

Přesně dva týdny od Mistrovství České republiky v tradičním karate se konalo druhé soustředění našeho programu Karate kids. S ohledem na počet malých karatistů proběhlo v Hale úpolových sportů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity.

V sobotu, 15.6. 2024, se v Brně sešlo přes šedesát karatistů dětských kategorií z deseti klubů celé České republiky. Přestože vrchol národní závodní sezony v podobě Mistrovství České republiky je již za námi, hlavní mezinárodní soutěž tohoto roku, Světový pohár v tradičním karate ve Španělsku, nás teprve čeká. A právě příprava na tuto soutěž byla cílem celodenního tréninkového programu. Slunečný den, který řada dětí trávila na výletě, tak naši nadějní závodníci strávili v tělocvičně.

První dvou a půl hodinový tréninkový blok jsme kvůli dojezdovým časům z celé republiky zahájili až v deset hodin dopoledne. Věnovali jsme se základním technikám, jednoduchým drilům, nácvikům kime a tlaku do podlahy. Základní principy jsme pak aplikovali při cvičení kihon a následně i při tréninku jednotlivých kata. Projeli jsme všechny Heian katy, Tekki  Shodan, Bassai Dai, Jion, a nakonec jsme s vybranými pre-kadety také krátce projeli sestavu Kitei. Ve skupinách po jednotlivých páscích děti odcvičily svoje kata, zatímco je ostatní bedlivě sledovali a svými postřehy pomáhali eliminovat možné nedostatky.

Po polední přestávce spojené s vydatným obědem jsme připravili překvapení v podobě krátkého úvodu do sebeobrany, jehož se ujali ti nejpovolanější – příslušníci Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Ukázali nám univerzální kryt, který si všichni vyzkoušeli průchodem v „uličce hanby“, několik dalších technik, ale také přidali tipy směřující k prevenci a vyhnutí se možným problémům a konfliktům. Jelikož jedním z vyučujících byl bývalý aktivní karatista a závodník, dokázali jsme vše propojit dohromady a aplikovat principy, které se učíme v karate. Všichni, včetně instruktorů sebeobrany, si blok velmi užili a ještě jednou jim tímto děkujeme.

Třetí blok jsme zahájili krátkou ukázkou Kihon Ippon Kumite a Jiyu Ippon Kumite pro naše hosty a pak se vrhli na nácviky jednotlivých technik kumite. Po úvodní společné části jsme se rozdělili na skupiny (A+B a C+D) a po celý zbytek tréninku pilovali jednotlivé techniky, útoky a obranu a snažili se protočit maximální množství dvojic tak, aby se prostřídal každý s každým. Na konec tréninku jsme zopakovali jednotlivé kata a s přáním příjemných prázdnin se rozloučili.

Po celou dobu se dětem věnovali Brigita a Patrik Bačovi, Laith Awad, Anička Stará a Honza Ostřížek. Za fotky a videa děkujeme Michaelu Klabalovi.